Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

GOODWILL GROUP COMPANY LIMITED

GOODWILL GROUP COMPANY LIMITED GOODWILL GROUP COMPANY LIMITED
1 2

Công ty TNHH Tập đoàn Goodwill (Sau đây gọi tắt là Goodwill) Là một nhà sản xuất đèn LED chuyên ngành. Nó được thành lập vào năm 2003 như là một xưởng nhỏ, nhưng sau khi phát triển liên tục, bây giờ chúng tôi phát triển lớn hơn với 80-100 nhân viên. ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng: Kiểm tra thành phần. Khi các bộ phận tiếp cận kho của chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra các thành phần Chất lượng để xác nhận nếu ...

Tìm hiểu thêm